adó 1%

Adó 1%

Adó 1%, az első kedvezményezetti körbe tartozó szervezet esetében a kedvezményezett adószámát kell beírni (1 % civil). A második kedvezményezetti körbe tartozó vallási közösség és a kiemelt költségvetési előirányzat esetén a technikai számot kell megadnia. Az adó 1% határideje 2021. május 20.

Adó 1% felajánlás módjai 

  • Postázva a 20egysza nyomtatványt
  • Személyesen NAV ügyfélszolgálaton
  • Elektronikusan: https://eszja.nav.gov.hu linken keresztül, ha rendelkezik ügyfélkapuval
  • ÁNYK kitöltő program segítségével (kezdőknek nem ajánljuk)
  • A munkáltatónak átadva, ha vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését

Adó 1% lista

Adó 1% lista 2021-ben több mint 30.000 kedvezményezettet foglal magában. Kérjük, válasszon az alábbi listában szereplő civil szervet közül.

 

Ebsegély Alapítvány

Adószám: 18334155-1-13

Cím: 2340 KISKUNLACHÁZA BANKHÁZA PUSZTA 33.

Letölthető adó 1% nyomtatvány

 

SZEGEDI CICAMENTŐK ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLETE

Adószám: 19561802-1-6

6724 SZEGED PETRESI UTCA 6/B. I.em. 6.ajtó

Kis Mancsok Nagy Szívek Állatvédő Egyesület

Adószám: 18843464-1-2

7800 SIKLÓS GORDISAI ÚT 15.

KISÁLLATMENHELY ALAPITVÁNY

Adószám: 18042182-1-42

1147 BUDAPEST TELEPES UTCA 2.

Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület

Adószám: 18364145-1-3

6400 KISKUNHALAS GIMNÁZIUM UTCA 14.

Kóbor Szívek Állatmentő és Környezetvédő Alapítvány

Adószám: 18848335-1-16

5300 KARCAG SÁNDOR UTCA 6.

Az adószámok leellenőrizhetőek a NAV oldalán a https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_2021 linken keresztül.

A második adó 1% a technikai számos (vallási) kedvezményezettek

A kedvezményezettek másik csoportjába a technikai számos kedvezményezettek tartoznak. Ezek a Ehtv. szerinti vallási közösségek, feltéve, hogy az adóhatóságtól technikai számot kaptak.

A civileknek évente kell felajánlani az adó 1%-át, a vallási 1 %-kal ellentétben, mert az addig érvényes, amíg vissza nem vonjuk. Az alábbi táblázatban a 8 legnagyobb felajánlásban részesült vallási közösségek és a kiemelt költségvetési irányzat technikai számai találhatóak.

Technikai számNév
0011MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ
0066MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
1823NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM FELADATAI
0035MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
0389MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGE
0286MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ
0255A TAN KAPUJA BUDDHISTA EGYHÁZ

Vallási közösségnek minősül a bevett egyház, a vallási egyesület, a nyilvántartásba vett egyház és a bejegyzett egyház is. Az szja 1+1%-os felajánlásáról a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Adó 1% lista. Az 20SZJA-EGYSZA elnevezésű nyilatkozatban felajánlhatja a befizetett adójának 1 + 1 %-át egy-egy kedvezményezett javára. Az adó 1 %-os nyilatkozatát papíralapon postai úton az állandó lakcím alapján a következő adóigazgatósági címére kell postázni. Vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

  • a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
  • kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
  • EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
  • ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2021. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).
adó 1%

adó 1%

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazását. A személyi jövedelemadóról szóló 1996. évi CXXVI. törvény ( Szja tv.) lehetővé teszi a magánszemélyeknek, hogy befizetett adója 1+1 százalékának felhasználásáról a megjelölt kedvezményezett(ek) javára rendelkezzék.

Hány kedvezményezettet választhat?

Ha Ön mindkét kedvezményezetti körből választ, akkor az EGYSZA nyilatkozat mindkét részét töltse ki. Egyik kedvezményezetti körbe tartozó szervezet javára kíván rendelkezni, akkor a másik nyilatkozatra szolgáló részt hagyja üresen, vagy húzza át. Természetesen az azonos kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek közül csak egy javára rendelkezhet. Ellenkező esetben mindegyik nyilatkozata érvénytelen. A NAV szeptember 30. napjáig a kedvezményezettnek átutalja az egy százalékának megfelelő összeget.

Mely szervezeteket lehet kedvezményezettként megjelölni a felajánlás során?

Kedvezményezettet két csoportból lehet választani, de mindegyikből csak egyet-egyet, azaz sem az egyik, sem a másik 1 százalék nem osztható meg, de nem is vonható össze. Ha valamelyik csoportból nem választ az adózó  kedvezményezettet, akkor csak egy rendelkező nyilatkozatot kell benyújtania. Mert az egyik 1 százalék nem irányítható át a másik csoportban lévő kedvezményezettek javára.

Az azonos körből választott két kedvezményezett javára tett rendelkező nyilatkozat mindegyike érvénytelen. A kedvezményezettek egyik csoportjába a civil kedvezményezettek tartoznak. Ide tartoznak a közhasznú tevékenységet ténylegesen folytató egyesületek, alapítványok, és közalapítványok. Amelyeket legalább két éve a bíróság nyilvántartásba vett.
Ugyancsak ebben a körben lehet rendelkező nyilatkozatot adni a törvényben felsorolt következő
kedvezményezetteknek:
– Magyar Tudományos Akadémia;
– az országos közgyűjtemények;
– Magyar Állami Operaház;
– Magyar Országos Levéltár;
– Országos Széchényi Könyvtár;
– Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár;
– az országos szakmúzeumok;
– azok a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- és előadóművészeti tevékenységet folytató szervezetek, amelyek valamely önkormányzattól,
vagy a központi költségvetéstől egyedi támogatásban részesültek;
– a felsőoktatási intézmények;
– Nemzeti Együttműködési Alap.

Milyen adatokra van szükség az adó 1% felajánlásához?

Az első kedvezményezetti körbe tartozó szervezet esetében a kedvezményezett adószámát kell beírni. A második kedvezményezetti körbe tartozó technikai számos vallási közösség és a kiemelt költségvetési előirányzat esetén a technikai számot kell megadnia. Az is megfelelő, ha a második kedvezményezetti körbe tartozó kedvezményezettnek a nevét tünteti fel és az alapján a szervezet azonosítható. Ha adóját a törvényes határidőig nem fizeti meg, rendelkezése érvénytelen. Érvénytelen a rendelkezés akkor is, ha a rendelkező nyilatkozat nem tartalmaz hibátlan és olvasható adószámot, technikai számot/nevet.

Hogy tudathatja adatait a civil kedvezményezettel?

Ha Ön úgy dönt, hogy neve és postai, illetve elektronikus levelezési címe közölhető az első kedvezményezetti körbe tartozó szervezettel, akkor tegyen X-et az erre vonatkozó kódnégyzetbe, és töltse ki „Az adózó neve” mezőt és „postai levelezési címe” vagy „elektronikus levelezési címe” mezők közül legalább az egyiket. A NAV a
kedvezményezett kérelme alapján küldi meg a kedvezményezett részére az adatközléshez hozzájáruló rendelkező magánszemélyek által megadott adatokat. A kedvezményezett az Ön által megadott adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban az Önnel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra használhatja fel, és az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást követő 5 évig kezelheti. Az adatkezelési hozzájárulás és a címadatok kitöltése nem feltétele az érvényes rendelkezésnek, az csak választható opció.

Második adó 1% a vallási közösségeknek

A kedvezményezettek másik csoportjába a technikai számos kedvezményezettek tartoznak. Ezek a Ehtv. szerinti vallási közösségek, feltéve, hogy technikai számot kaptak. Vallási közösségnek minősül a bevett egyház, a vallási egyesület, a nyilvántartásba vett egyház és a bejegyzett egyház is.

A nav minden év január 1-jén a honlapján teszi közzé az adó 1% felajánlásra jogosult adószámát, nevét, székhelyét. Továbbá a jogosultak listáját a bejelentések alapján folyamatosan frissíti, és biztosítja a közzétett listát tartalmazó adatbázis elérhetőségét a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter részére a Civil Információs Portálon történő közzététel, adatfeldolgozás és rendszerezés céljából.

A vallási egyesületet, a nyilvántartásba vett egyházat, a bejegyzett egyházat és a bevett egyházat – kérelmére – technikai számmal látja el. Ugyanilyen fontos, hogy a vallási egyesület, a nyilvántartásba vett egyház, a bejegyzett egyház és a bevett egyház a technikai szám kiadásának évét követő évben válik kedvezményezetté.

A rendelkezéshez a magánszemélynek a fenti szervezetek adószámára van szüksége. Az adóhatóság minden év január 1-jén a honlapján teszi közzé az adott rendelkező évben felajánlásra jogosult kedvezményezettek adószámát, nevét, székhelyét.

Határidő

A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot – függetlenül a személyi jövedelemadó megállapításának és bevallásának módjától – az adóévet követő év május 20-áig juttathatja el az adóhatósághoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az űrlap tartalmazza az adószámát, illetve technikai számát. A borítékon vagy a 1% nyilatkozaton szerepelnie kell a magánszemély adóazonosító jelének is. A borítékon feltüntethető az adó 1% felajánló magánszemély neve és lakcíme is. Adóbevallásnak minősül az állami adóhatóság által összeállított adóbevallási tervezet elfogadásával, javításával, kiegészítésével elkészített bevallás is.

Nyomtatványon vagy azzal egyező adattartalmú lapon megtett rendelkező nyilatkozatát lezárt, ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírt postai borítékban elhelyezve juttatja el a munkáltatójához legkésőbb május 10-ig. A munkáltató kísérőjegyzéket készít, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazoló aláírását. A munkáltató a nyilatkozat tartalmát nem ismerheti meg, az azt tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, a kísérőjegyzékkel együtt, zárt csomagban küldi meg a NAV-nak.

Érvénytelen, ha a következő esetek bármelyike állapítható meg:

két nyilatkozat esetén mindkét kedvezményezett a Szja tv 4. §-ban vagy a 4/A. §-ban említettek körébe tartozik, a  nem tartalmaz adószámot, illetve technikai számot, vagy az téves, illetve olvashatatlan, a nyilatkozat vagy a boríték, illetve annak továbbítása nem megfelelő.

Feldolgozásának szabályai

A borítékon és a nyilatkozatban feltüntetett adatok adótitoknak minősülnek, és ennek megfelelő védelemben részesülnek. Az adóhatóság az elektronikus űrlap feldolgozása során elkülönülten kezeli az 1% felajánló magánszemély és a kedvezményezett adatait. Őrzési kötelezettsége a ötödik év végéig, visszavonásának évét követő évtől számított ötödik év végéig – ezt meghaladóan a rendelkező nyilatkozattal összefüggésben ezen időpontig indított peres eljárás esetén annak jogerős befejezéséig – áll fenn. A határidő elteltét követően a borítékokat és a rendelkező nyilatkozatokat, illetve az elektronikus űrlap adatait, továbbá az adatbázisa rendelkező nyilatkozatokkal kapcsolatos adatait megsemmisíti oly módon, hogy helyreállításuk többé ne legyen lehetséges.

Az adó 1% kiutalása

A NAV összeget legkésőbb szeptember 30. napjáig utalja át a jogosultnak, és augusztus 31. napjáig tájékoztatja az adópolitikáért felelős minisztert, az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős minisztert, valamint a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztésért felelős minisztert az érvényes rendelkező nyilatkozatok alapján

a bekezdésében meghatározott és kategóriánként összesített kedvezményezettekről, a részükre érvényesen felajánlott kategóriánként összesített összegekről és az érvényesen rendelkezők számáról,

b.,  bekezdésében meghatározott kedvezményezettekről, az őket megillető összegekről, továbbá az egyes érvényesen rendelkezők számáról,

c) a felajánlásokból történő részesedésből kizárt jogoultak nevéről, adószámáról, illetve technikai számáról, székhelyéről és a kizárással érintett rendelkező évről.

Közzététel

A NAV az adó 1% jogosult kedvezményezett nevének, székhelyének, adószámának vagy technikai számának, az érvényesen felajánlott összegnek és a rendelkezők számának megjelölésével a szeptember 15. napjáig. Az adatokat a rendelkező nyilatkozat évének első napjától honlapján közzéteszi. Az adóhatóság nem teszi közzé azon jogosultak adatait, amelynek – külön jogszabályban meghatározott esetben – az érvényesen felajánlott összeg nem utalható ki.

Az állami adóhatóság a kérelem benyújtását követő 30 napon belül, de legkorábban október 15-től elektronikus úton tájékoztatja az adatokról azokat az kedvezményezetteket, akik a benyújtott nyilatkozatuk alapján igényt tartanak az adatszolgáltatásra. A tájékoztatás a magánszemély adott rendelkező évi érvényes nyilatkozata alapján történik. Az ily módon rendelkezésre álló adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban a magánszeméllyel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatás nyújtására használhatja fel. Az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást követő 5 évig kezelheti.

 

Hozzászólások lezárva.