adó 1 százalék

Adó 1 százalék felajánlás 2021

Adó 1 százalék felajánlás: 1% civil szervezeteknek (a szervezet adószámát kell megjelölni). A másik +1% felajánlható vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, ekkor a technikai számot kell megadni.

Adó 1+1% felajánlás módjai 

A legegyszerűbben az e-SZJA online felületén, az eszja.nav.gov.hu oldalon tölthető ki a rendelkező nyilatkozat. A program automatikusan vizsgálja, hogy a megjelölt szervezet jogosult-e a felajánlásra. Az online kitöltő felület ügyfélkapus regisztráció nélkül is használható, ekkor a rendelkező nyilatkozat kinyomtatva, lezárt borítékban juttatható el a NAV-hoz. Ügyfélkapus regisztráció nélkül: https://webnyk.nav.gov.hu/

Kinyomtatva a 20SZJA-EGYSZA elnevezésű nyomtatványt kell postázni az állandó lakcím szerinti adóigazgatóság címére. Illetve személyesen is leadható a NAV ügyfélszolgálatán lezárt borítékban.

Adó 1% lista

Adó 1% lista 2021-ben több mint 30.000 kedvezményezettet foglal magában. Az alábbi listában regisztrált (felajánlásra jogosult) állatvédő szervezetek találhatóak.

 • Ebsegély Alapítvány
 • Adószám: 18334155-1-13
 • 2340 Kiskunlacháza Bankháza puszta 33.
 • Küldetésük az állatmentés. Nagy szükségük van a támogatásokra.
 • Kóbor Szívek Állatmentő és Környezetvédő Alapítvány
 • Adószám: 18848335-1-16
 • 5300 KARCAG SÁNDOR UTCA 6.
 • HACHIKO Állatvédő Egyesület
 • Adószám: 18730685-1-2
 • 7628 PÉCS VAJÁR KÖZ 1/1.
 • Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány
 • Adószám: 18730582-1-9
 • KAPOS ÁLLATBARÁT ALAPITVÁNY
 • Adószám: 18776797-1-14
 • 7400 KAPOSVÁR CORVINA TÉR 6
 • SZEGEDI CICAMENTŐK ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLETE
 • Adószám: 19561802-1-6
 • 6724 SZEGED PETRESI UTCA 6/B. I.em. 6.ajtó
 • KISÁLLATMENHELY ALAPITVÁNY
 • Adószám: 18042182-1-42
 • 1147 BUDAPEST TELEPES UTCA 2.
 • Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület
 • Adószám: 18364145-1-3
 • 6400 KISKUNHALAS GIMNÁZIUM UTCA 14.
 • OXIGÉN Állat- és Környezetvédelmi Alapítvány
 • Adószám: 18943090-1-6
 • 6721 SZEGED MAROS UTCA 9-13. C.lh. V.em. 13.ajtó
További szervezetek

A NAV minden év január 1-jén honlapján közzé teszi és folyamatosan frissíti azoknak a civil szervezeteknek az adószámát, nevét, székhelyét  amelyek javára lehet rendelkezni. A kimutatás a 2021. évben felajánlásra jogosult civil kedvezményezettek, kiemelt állatmenhelyek adószámát, nevét, és székhelyét tartalmazza.

20SZJA-EGYSZA nyomtatvány

egyszakepAdó 1 % nyomtatványt kitöltve az állandó lakcím alapján az adóigazgatóság címére kell postázni. Vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján adható le. Az szja 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a  személyijövedelemadó bevallását hogyan nyújtja be, a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Az adó 1% felajánlás határideje 2021. május 20.

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazását. Az adó 1% felajánlás határideje 2021. május 20. Ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2021. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Második adó 1% a vallási közösségeknek

A kedvezményezettek másik csoportjába a technikai számos kedvezményezettek tartoznak. A Ehtv. szerinti vallási közösségek, feltéve, hogy technikai számot kaptak. Vallási közösségnek minősül a bevett egyház, a vallási egyesület, a nyilvántartásba vett egyház és a bejegyzett egyház is.

A vallási közösségnek feljánlott, formailag érvényes 2020-as nyilatkozatokat 2021-ben is figyelembe veszi a NAV, ha nem ad be újabb nyilatkozatot vagy korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza. A civil kedvezményezettek és a kiemelt költségvetési előirányzat javára ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni.

Az alábbi táblázatban a legnagyobb vallási közösségek technikai számai találhatóak.

Technikai számNév
0011MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ
0066MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
0035MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
0389MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGE
0286MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ
0255A TAN KAPUJA BUDDHISTA EGYHÁZ
0279HIT GYÜLEKEZETE
0358MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE
0042GYÉMÁNT ÚT BUDDHISTA KÖZÖSSÉG
0334ERDÉLYI GYÜLEKEZET
0406MAGYARORSZÁGI JEHOVA TANÚI EGYHÁZ
0341BUDDHISTA MISSZIÓ MAGYARORSZÁGI ÁRYA MAITREYA MANDALA EGYHÁZKÖZÖSSÉG
0176AZ ÜDVHADSEREG SZABADEGYHÁZ-MAGYARORSZÁG
0200MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ
0138MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ

További technikai számok ABC sorrenben.

Mely szervezeteket lehet kedvezményezettként megjelölni a felajánlás során?

Kedvezményezettet két csoportból lehet választani, de mindegyikből csak egyet-egyet, azaz sem az egyik, sem a másik 1 százalék nem osztható meg, de nem is vonható össze. Ha valamelyik csoportból nem választ az adózó  kedvezményezettet, akkor csak egy rendelkező nyilatkozatot kell benyújtania. Mert az egyik 1% nem irányítható át a másik csoportban lévő kedvezményezettek javára.

Az azonos körből választott két kedvezményezett javára tett rendelkező nyilatkozat mindegyike érvénytelen. A kedvezményezettek egyik csoportjába a civil kedvezményezettek tartoznak. Ide tartoznak a közhasznú tevékenységet ténylegesen folytató egyesületek, alapítványok, és közalapítványok. Amelyeket legalább két éve a bíróság nyilvántartásba vett. Ugyancsak ebben a körben lehet rendelkező nyilatkozatot adni a törvényben felsorolt következő
kedvezményezetteknek:
– Magyar Tudományos Akadémia;
– az országos közgyűjtemények;
– Magyar Állami Operaház;
– Magyar Országos Levéltár;
– Országos Széchényi Könyvtár;
– Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár;
– az országos szakmúzeumok;
– azok a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- és előadóművészeti tevékenységet folytató szervezetek, amelyek valamely önkormányzattól,
vagy a központi költségvetéstől egyedi támogatásban részesültek;
– a felsőoktatási intézmények;
– Nemzeti Együttműködési Alap.

Hogy tudathatja adatait a civil kedvezményezettel?

Adó 1% felajánlás

Adó 1% felajánlás

Dönthet úgy, hogy neve és postai, illetve elektronikus levelezési címe közölhető az első kedvezményezetti körbe tartozó szervezettel, akkor tegyen X-et az erre vonatkozó kódnégyzetbe, és töltse ki „Az adózó neve” mezőt és „Az adózó postai levelezési címe” vagy „Az adózó elektronikus levelezési címe” mezők közül legalább az egyiket. A kedvezményezett az Ön által megadott adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban az Önnel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra használhatja fel, és az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást követő 5 évig kezelheti. Az adatkezelési hozzájárulás és a címadatok kitöltése nem feltétele az érvényes rendelkezésnek, az csak választható opció.

Hány kedvezményezettet választható?

Mindkét kedvezményezetti körből választ, akkor az EGYSZA nyilatkozat mindkét részét töltse ki. Ha csak az egyik kedvezményezetti körbe tartozó szervezet javára kíván rendelkezni, akkor a másik nyilatkozatra szolgáló részt hagyja üresen, vagy húzza át. Természetesen az azonos kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek közül csak egy javára rendelkezhet. Ellenkező esetben mindegyik nyilatkozata érvénytelen. Az adóhatóság a szeptember 30. napjáig a kedvezményezettnek átutalja az egy százalékának megfelelő összeget.

Határidő

A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot – függetlenül a személyi jövedelemadó megállapításának és bevallásának módjától – az adóévet követő év május 20-áig juttathatja el az adóhatósághoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az űrlap tartalmazza az adószámát, illetve technikai számát. A borítékon vagy a 1% nyilatkozaton szerepelnie kell a magánszemély adóazonosító jelének is. A borítékon feltüntethető a felajánló magánszemély neve és lakcíme is. Adóbevallásnak minősül az állami adóhatóság által összeállított adóbevallási tervezet elfogadásával, javításával, kiegészítésével elkészített bevallás is.

Nyomtatványon vagy azzal egyező adattartalmú lapon megtett rendelkező nyilatkozatát lezárt, ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírt postai borítékban elhelyezve juttatja el a munkáltatójához legkésőbb május 10-ig. A munkáltató kísérőjegyzéket készít, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazoló aláírását. A munkáltató a nyilatkozat tartalmát nem ismerheti meg, az azt tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, a kísérőjegyzékkel együtt, zárt csomagban küldi meg az adóhatóságnak.

Felajánlások feldolgozás

A borítékon és a nyilatkozatban feltüntetett adatok adótitoknak minősülnek, és ennek megfelelő védelemben részesülnek. A hatóság az elektronikus űrlap feldolgozása során elkülönülten kezeli az 1% felajánló magánszemély és a kedvezményezett adatait. Őrzési kötelezettsége a ötödik év végéig, visszavonásának évét követő évtől számított ötödik év végéig – ezt meghaladóan a rendelkező nyilatkozattal összefüggésben ezen időpontig indított peres eljárás esetén annak jogerős befejezéséig – áll fenn. A határidő elteltét követően a borítékokat és a rendelkező nyilatkozatokat, illetve az elektronikus űrlap adatait, továbbá az adatbázisa rendelkező nyilatkozatokkal kapcsolatos adatait megsemmisíti oly módon, hogy helyreállításuk többé ne legyen lehetséges.

Adó 1% kiutalása

A NAV összeget legkésőbb szeptember 30. napjáig utalja át a jogosultnak, és augusztus 31. napjáig tájékoztatja az adópolitikáért felelős minisztert, az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős minisztert, valamint a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztésért felelős minisztert az érvényes rendelkező nyilatkozatok alapján

a bekezdésében meghatározott és kategóriánként összesített kedvezményezettekről, a részükre érvényesen felajánlott kategóriánként összesített összegekről és az érvényesen rendelkezők számáról,

b.,  bekezdésében meghatározott kedvezményezettekről, az őket megillető összegekről, továbbá az egyes érvényesen rendelkezők számáról,

c) a felajánlásokból történő részesedésből kizárt jogoultak nevéről, adószámáról, illetve technikai számáról, székhelyéről és a kizárással érintett rendelkező évről.

Közzététel

A NAV közzéteszi az adó 1% jogosult kedvezményezett nevének, székhelyének, adószámának vagy technikai számának, az érvényesen felajánlott összegnek és a rendelkezők számának megjelölésével a szeptember 15. napjáig. Az adóhatóság nem teszi közzé azon jogosultak adatait, amelynek – külön jogszabályban meghatározott esetben – az érvényesen felajánlott összeg nem utalható ki.

Az állami adóhatóság a kérelem benyújtását követő 30 napon belül, de legkorábban október 15-től elektronikus úton tájékoztatja az adatokról azokat az kedvezményezetteket, akik a benyújtott nyilatkozatuk alapján igényt tartanak az adatszolgáltatásra. A tájékoztatás a magánszemély adott rendelkező évi érvényes nyilatkozata alapján történik. Az ily módon rendelkezésre álló adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban a magánszeméllyel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatás nyújtására használhatja fel. Az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást követő 5 évig kezelheti.

Támogatás felhasználásának szabályai

Az adó 1 % támogatás kedvezményezettje beszámolási kötelezettséggel tartozik a Nav felé. A kedvezményezett, amely rendelkezik általa fenntartott vagy a megbízása alapján működtetett olyan internetes felülettel, amelynek tartalmáért a kedvezményezett felel. A beszámolási kötelezettség során a NAV részére megküldött dokumentumokat a saját honlapján is közzéteszi a felhasználást követő év május 31. napjáig, és azt e határidőtől számított egy évig nem távolíthatja el.

A felhasználás abban az esetben tekinthető – a közcélú tevékenység szempontjából – megfelelőnek, amennyiben a költségvetési támogatást. A jogosult az alapcél szerinti közhasznú tevékenysége megvalósítására fordítja. A kedvezményezett a létesítő okiratában és a rá vonatkozó külön jogszabályokban alaptevékenységként meghatározott közcélú, közérdekű, közhasznú tevékenység megvalósítására fordítja.

Forrás: https://www.nav.gov.hu/

Ingatlan eladáshoz vagy bérbeadáshoz 2012-től kötelező az energetikai tanúsítás.

Európai uniós előírás alapján 2012 január 1-jétől energetikai tanúsítvány készítése kötelező új épület építésekor. Meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység ellenérték fejében történő tulajdon átruházása vagy bérbeadása esetén. Energetikai tanúsítvány készítése Budapesten gyors határidővel és kedvező áron. A helyszíni szemlétől számítva 1 – 2 munkanapon belül.

 

Hozzászólások lezárva.